Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

1. Site-ul www.ioanid.com asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR.

2. Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,economice, culturale sau sociale.

3. Site-ul www.ioanid.com are acces la urmatoarele date ale utilizatorilor, o data ce acestia isi dau acordul, bifand casuta corespunzatoare consimtamantului expres: nume, prenume, telefon, adresa fizica si C.I (Buletin) in cazul persoanelor fizice ce completeaza formularul de la sectiunea contact si doresc informatii, preturi, trimit oferte catre IOANID – gradinita, scoala, liceu international.

4. Aceste date personale colectate de catre site sunt stocate in conditii de securitate si nu sunt prelucrate in alt scop decat cel prevazut expres de site (ofertare, livrare, facturare si contractare) sau in scopul acordarii de premii asa cum se regaseste in mod detaliat in regulamentul fiecarei promotii in parte.

5. Daca utilizatorul doreste incheierea unui contract cu firma, atunci furnizarea datelor personale de catre acesta se face in vederea executarii intocmai a contractului, si sunt prelucrate in acest scop de catre firma.

6. Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie raspunderea la solicitarile venite in formularul de contact. Ca urmare a solicitarilor putem oferi diverse informatii, suport pentru situatii ce se refera la institutia noastra de invatamant, oferirea de tarife atunci cand sunt cerute.

7. Societatea nu este autorizata sa transmita tertelor persoane datele personale transmise la punctul 3 decat in scopul mentionat la punctul 4.

8. Societatea primeste date personale precum nume, prenume, email, numar de telefon si colaboreaza cu Google Analytics, Google AdWords, MailChimp si Facebook Ads, pentru livrarea de anunturi publicitare (reclame) in scop de marketing.

9. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de utilizatorklient. Ele se rezuma a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

10. Datele cu caracter personal sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea utilizatorilor pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele.

11. Utilizatorul are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

12. Societatea fumizeaza utilizatorului clientului informatii privind actiunile intreprinse asupm datelor in urma unei cereri, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor.

13. Utilizatorul, clientul are dreptul de a solicita, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor, in conformitate cu GDPFL (Dreptul la portabilitatea datelor Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal).

14. Utilizatorul/clientul are dreptul de a obtine din partea societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la alte informatii legate de prelucrare, la cerere.

15. In orice moment, utilizatorul/ clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv crearii de profiluri.

16. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

17. ln orice moment, utilizatorul/ clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc, inclusiv crearii de profiluri.

18. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearil de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

19. Politica de cookies este definita si detaliata printr-o pagina separata si se poate vizualiza accesand link-ul ° Politica de Cookies”

20. Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale perscanei fizice, in situatia prelucrarii necorespunzatoareillegale a datelor exista posibilitatea de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere precum si de a introduce o cale de atac judiciara.

21. Responsabilul cu protectia datelor: Diana Rosoiu -, cu datele de contact: Telefon: 0758 054 437E-mail: [email protected]