Festivalul “Ioan Petrus” Otopeni

Festivalul
“Ioan Petrus”  Otopeni

 

Festival intre scoli

PREMIUL I
FOTBAL FETE
Prof. Gabriel Triculescu
Andrada Blejnar – clasa a V-a
Ioana Andriescu – clasa a V-a
Anastasia Asultanei – clasa a V-a
Thea Tatoiu – clasa a V-a
Sofia Puran – clasa a V-a
Maria Bobocea – clasa a VII-a
Maria Budeanu – clasa a VII-a
Astrid Petrea – clasa a VII-a
Sara Vasluian – clasa a VIII-a
PREMIUL II
FOTBAL & BASCHET
BAIETI
Prof. Gabriel Triculescu
Radu Pascu – clasa a VI-a
David Gheorghe – clasa a VII-a
Iacob Nanau – clasa a VII-a
PREMIUL II
BASCHET & HANDBAL
FETE
Prof. Gabriel Triculescu
Thea Tatoiu – clasa a V-a
Sofia Puran – clasa a V-a
Andrada Blejnar – clasa a V-a
Anastasia Asultanei – clasa a V-a
Ioana Andriescu – clasa a V-a
Anna Bratiloveanu – clasa a V-a
Maria Bobocea – clasa a VII-a
Maria Budeanu – clasa a VII-a
Sara Vasluian – clasa a VIII-a
Ana Grigorascu – clasa a VIII-a