Şcoala IOANID reprezintă locul în care elevii vor căpăta ceea ce se numea la începutul secolului "educaţie aleasă", un concept generos adaptat exigenţelor impuse de realitatea ultimilor ani. O ofertă educaţională pliată corect pe cerinţele Curriculum-ului Naţional pentru Învăţământul Primar, o bază materială modernă, spaţii de educaţie şi de relaxare generoase, dar mai ales cadre didactice cu experienţă naţională şi internaţională sunt argumentele cu care IOANID îşi doreşte să îi convingă pe părinţi în alegerea şcolii pentru copilul lor.

IOANID îşi propune o abordare educaţională care se adresează deopotrivă minţii, emoţiei şi simţurilor, promovând învăţarea prin experiment, prin explorare, prin descoperire. Procesul instructiv-educativ din unitatea noastră se realizează prin tehnici de predare moderne, creative, inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice originale.

 
 
Afla mai multe
DESPRE IOANID
Afla mai multe
4MOTIVE PENTRU CARE SA ALEGI IOANID

Inscrieţi-vă folosind adresa dvs. de e-mail pentru a primi periodic noutăţi.


NEWSLETTER