DESPRE IOANID

Sub egida IOANID se regăsesc astăzi o grădiniţă și o şcoală gimnazială înfiinţate încă din anul 2009. Ne găsiţi în două spații arhitecturale unice din centrul Capitalei, mai exact pe Str. Polonă Nr. 4 și pe Str. Nicolae Iorga Nr 21, în cladiri monument istoric, restaurate cu stricteţe şi eleganţă pentru a reînvia atmosfera unui spaţiu reprezentativ pentru perioada interbelică.
 

Sistemul de predare este bilingv (în limba română și limba engleză) și întrunește cerințele Curriculumului Național.


Viziunea IOANID

O unitate școlară respectată de părinți, elevi și profesori, care să desfășoare un învățământ performant și adaptat cerințelor comunității locale și internaționale. Totodată, școala îsi propune o abordare holistică, multi-senzorială, promovând un tip de învățare prin experiment, prin explorare, urmărind toate cele patru stadii de excelență în formarea unui om complet: EXPLORAREA, DESCOPERIREA, CUNOAȘTEREA, EXCELENȚA.

Misiunea IOANID

Copiii sunt încurajaţi să fie motivaţi pentru o educaţie dinamică şi participativă în cadrul unui mediu competitiv nu cu ceilalți, ci cu propriile forțe. Ne dorim ca toți elevii noștri să exceleze în domeniul academic, dar să se dezvolte și pe plan personal, de aceea oferta noastră este pliată pe abilitățile și nevoile fiecărui copil. Abordarea noastră educațională se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor, promovând învățarea prin experiment, explorare și descoperire.


Obiectivele IOANID
  • O EDUCAŢIE formată pe potenţialul individual al fiecărui copil printr-un învăţământ care să ofere o perspectivă internaţională şi să dezvolte pasiunea şi dragostea de a descoperi noi conţinuturi în fiecare zi. Demersul educaţional la IOANID respectă normativele curricumului într-o abordare modernă şi creativă pentru dezvoltarea personalităţii copiilor.
  • Un CURRICULUM care va asigura o bază solidă în achiziţionarea noţiunilor şi abilităţilor descoperite în fiecare zi în universul literaturii, matematicii, ştiinţei, artei. Un conţinut gândit şi adaptat nivelului de înţelegere a fiecărui copil împărtăşit spre însuşire cu o mare iscusinţă didactică prin metode creative şi activ-participative.
  • Un MEDIU care oferă atât grijă şi atenţie, dar şi un spaţiu modern în care fiecare copil are posibilitatea să îşi dezvolte la maxim potenţialul şi să se simtă apreciat şi sigur pentru a cultiva încrederea şi respectul de sine, atât din punct de vedere academic, dar şi social.
  • O PERSONALITATE puternică modelată pe parcursul şcolarizării la IOANID cu experienţe de învăţare inedite, deprinderi, abilităţi, talent cultivat şi încurajat, dar şi încredere în potenţialul descoperit în fiecare copil zi de zi.
 
Afla mai multe
DESPRE IOANID
Afla mai multe
4MOTIVE PENTRU CARE SA ALEGI IOANID

Inscrieţi-vă la newsletter.


NEWSLETTER